Medya Satın Alma

Tv, radyo, gazete, dergi, açık hava panoları (Billboard, Megalight, Raket) vb. reklam mecralarının kiralanması ve yayınlanma hizmetidir.

Reklamcının mesajını hedeflediği kişilere ulaştırmak üzere medyanın ne şekilde kullanılması gerektiğinin belirlenme sürecidir. Bu süreç bir plan üzerine toplanmıştır ve biz bu plana Medya Planı deriz. Bir medya planı oluşturulurken öncelikle pazarlama ve reklam amaçları planlanır, daha sonra bu amaçları gerçekleştirmek için medyanın bize en iyi nasıl yardımcı olacağı belirlenir. Her reklamın ulaşmak istediği “hedef kitle” olarak adlandırılan belirli özelliklere sahip gruplar vardır. Medya planlamacıların görevi, medyanın farklı planlarını bir araya getirerek, reklam mesajının hedef kitleyle nerede, ne zaman ve ne frekansta karşılaşacağını belirlemektir.

  • TV
  • Radyo
  • Gazete
  • Dergi
  • Açık Hava Panoları (Billboard, Megalight, Raket)
  • İnternet Reklamları
vb. reklam mecralarının kiralanması ve yayınlanma hizmetini vermekteyiz.