Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlikle güçlenin ve rakiplerinize fark atın...

Bir şirketin, kurumun, oluşumun ve kişinin kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir.

İyi bir pazarlama stratejisi sağlam temeller üzerine oturtulmuş güçlü bir kurumsal kimlik ile gerçekleşir. Kurumsal kimlik; o kurumun felsefesini, hizmet anlayışını, istihdam edilen personel ve ürün kalitesini, müşteri portföyünü, çalışma stratejisini vs. temsil eder. Bunun görsel olarak ifadesi ise grafiksel kurumsal kimlik çalışmaları ile hedef kitleye aktarılabilir. Burada kurumun yapısının çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir.